Små bruddheller produseres i tykkelse 20–30 og 30-40 mm og har et minstemål på 0,07 m2. 20-30 mm legges i støp eller sand. 30-40 mm legges i sand. Disse er primært brukt som uteprodukter. 
Mellomstore bruddheller produseres i fire sorteringer i tykkelsene 10-20,20-30, 30-40 og 40-60 mm. Minstemål 0,12 m2. 10-20 legges i støp. 20-30 mm legges i støp eller sand. 30-40 og 40-60 mm legges i sand. Disse er primært uteprodukter.