NEDSENKET ORNAMENTER I SKRIFTFARGE ELLER GULL

NR 1 LILJE

NR 5 KORS MED ROSE

NR 9 LILJEKONVALL MED HJERTE

NR 2 HÅND MED ROSE

NR 4 ENKELT KORS MED BLOMST

NR 7 KVIST MED FUGLER

NR 3 AKS

NR 6 ROSE

NR 8 BAMSE

NR. 10 ROSE

NR 11 ENKEL 

LILJEKONVALL

NR 12

NR 13

NR 14