Kommunakutens tjänst Kommunjuristen

Många kommuner saknar idag kommunjurist. Skälet för detta kan t.ex. vara att behovet av juriststöd i de kommunala verksamheterna inte är tillräckligt stort för att anställa en jurist. Andra kommuner har kommunjurist eller kommunjurister med begränsade arbetsuppgifter i så mening att juristen endast vänder sig till vissa av de kommunala verksamheterna. I båda dessa situationer finns det många gånger ett behov av externt juridiskt stöd.

Kommunakuten AB erbjuder en tjänst som vi kallar Kommunjuristen. Tjänsten innebär att vi hanterar hela eller delar av kommunens juridik enligt överenskommelse med kommunen.

Tanken med tjänsten är att kommunen istället för egna jurister eller som komplement till egna jurister köper tjänsten externt. Fördelen med detta är att juridiskt stöd finns tillhands vid behov. Juridikstödet blir med tjänsten Kommunjuristen betydligt mer behovsstyrt än vad som är fallet med en anställd jurist. Genom att använda tjänsten Kommunjuristen kan ni också öka graden av specialisering i verksamheten då vi har tillgång till specialister på olika områden.

Inom ramen för tjänsten Kommunjuristen kan vi erbjuda ett urval av tjänster såsom t.ex.

• Hantering av domstolsprocesser såväl i förvaltningsdomstolar som i allmän domstol.
• Utredningar och andra beredningsåtgärder samt upphandlingsstöd.
• På plats service, vi tillhandahåller jurist hos er en eller flera dagar i veckan.
• Juridiskt stöd i arbetsgrupper, projektgrupper etc.
• Behovsanpassad utbildning.
• Telefon- och mailrådgivning.

Avgränsningar av tjänsten Kommunjuristen, i såväl omfattning som inriktning, görs efter överenskommelse med Kommunakuten AB

Det finns många fördelar med tjänsten Kommunjuristen. Ni betalar bara för ert utnyttjande av jurist. Vi kan tillhandahålla specialisering på ett sätt som en enskild jurist inte kan. Ni får en långsiktig relation med en extern jurist istället för att i varje enskilt fall söka extern jurist.

För ytterligare information om tjänsten kontakta Christer Hjert på tel 070-298 93 04 eller på mail christer.hjert@kommunakuten.se