Kommunakuten AB

Kommunakuten AB är ett företag med inriktning på juridik, organisation, ledning och styrning, utredning, upphandling och samverkan för kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och bolag med offentliga ägare.

Kommunakuten erbjuder traditionell juridisk rådgivning med särskild inriktning mot offentlig sektor. Vi genomför även konsultuppdrag och utredningar inom områdena juridik, organisation, ledning och styrning, upphandling och samverkan. Företaget erbjuder också utbildning inom ett flertal områden anpassad efter kundernas behov.

Naturligtvis biträder vi också som ombud i domstolsprocesser och förhandlingar.

Våra jurister och konsulter har mycket stor erfarenhet både av olika typer av konsultuppdrag och av utbildningar/föreläsningar riktade mot vår kundgrupp.

Genom gedigen specialistkompetens, kunskap om svensk och internationell förvaltning och ett väl utvecklat samarbetet med andra konsulter/företag erbjuder vi tjänster som omfattar mer än bara juridik.

Kontakta oss

Kommunakuten AB
Runristarvägen 27
186 50 VALLENTUNA

Tel: 070-298 93 04
E-post: info@kommunakuten.se

Behandling av personuppgifter.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter. Denna utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Kommande kurser

Angående Coronaviruset

Vi följer utvecklingen av coronaviruset och myndighetens rekommendationer. I nuläget genomför vi våra kurser som planerat. Vill du läsa mer om det senaste kan du göra det hos Folkhälsomyndigheten 

Det kommunala ansvaret för skolskjutsar – särskilt om barnkonventionen

Stockholm den 17 mars 2020

Inbjudan

Att handlägga skolskjutsärenden och den nya förvaltningslagen - Stockholm den 18/3-2020

Stockholm den 18 mars 2020

Inbjudan

Att utreda och besluta om förelägganden, förbud och viten inom MB och PBL-området.

Stockholm den 25 mars 2020

Inbjudan

Fritidsjuridik – Vem ska äga och driva kommunens idrottsanläggningar?

Stockholm den 4 maj 2020

Inbjudan

Det kommunala ansvaret för skolskjutsar – särskilt om barnkonventionen

Göteborg den 12 maj 2020

Inbjudan

Att handlägga skolskjutsärenden och den nya förvaltningslagen

Göteborg den 13 maj 2020

Inbjudan

Att utreda och besluta om förelägganden, förbud och viten inom MB och PBL-området.

Luleå den 26 maj 2020

Inbjudan

Att utreda och besluta om förelägganden, förbud och viten inom MB och PBL-området.

Lund den 3 juni 2020

Inbjudan