Kommunakuten AB

Kommunakuten AB är ett företag med inriktning på juridik, organisation, ledning och styrning, utredning, upphandling och samverkan för kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter och bolag med offentliga ägare.

Kommunakuten erbjuder traditionell juridisk rådgivning med särskild inriktning mot offentlig sektor. Vi genomför även konsultuppdrag och utredningar inom områdena juridik, organisation, ledning och styrning, upphandling och samverkan. Företaget erbjuder också utbildning inom ett flertal områden anpassad efter kundernas behov.

Naturligtvis biträder vi också som ombud i domstolsprocesser och förhandlingar.

Våra jurister och konsulter har mycket stor erfarenhet både av olika typer av konsultuppdrag och av utbildningar/föreläsningar riktade mot vår kundgrupp.

Genom gedigen specialistkompetens, kunskap om svensk och internationell förvaltning och ett väl utvecklat samarbetet med andra konsulter/företag erbjuder vi tjänster som omfattar mer än bara juridik.

Kontakta oss

Kommunakuten AB
Runristarvägen 27
186 50 VALLENTUNA

Tel: 070-298 93 04
E-post: info@kommunakuten.se

Behandling av personuppgifter.

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter. Denna utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter

Kommande kurser

 

Regler, ansvar styrelsearbete och ägarrelationer för kommunens bolag.

Stockholm den 15 oktober 2019

Inbjudan