Skrivscreening II

Undersök skrivförmåga-och stavning för 11-15 år

  • Artnr: 3002

Beskrivning av artikel

Skrivscreening är kvalitativ och undersöker de kognitiva byggstenar som är viktiga när man skriver och stavar: bokstäver & skrivandet, fin-och grovmotorik i skrivandet, perception, figurer och bilder & skrivande, uttrycksförmåga, arbetsminne och uppmärksamhet i skrivandet, stavning - grunderna, stavning i meningar och text, planering i skrivandet samt problemlösning. Testet genomförs individuellt.

I grundversion ingår: Manual med pedagogiska rekommendationer, lärarprotokoll, lärar-och elevmaterial samt sammanställningstablå.
OBS! Lärarprotokoll samt elevmaterial utgör kopieringsunderlag liksom sammanställningstablån.

Till metoden är kopplat åtgärdspärmen "Kognitiv Träning i Skrivning" (artikel nr 1022).