Neuropedagogisk screening I

Undersök hela lärandet - för 7-9 år

  • Artnr: 4001

Beskrivning av artikel

Neuropedagogisk screening I innehåller:

  • Matematikscreening I (artikel nr 1001)
  • Lässcreening I (artikel nr 2001)
  • Skrivscreening I (artikel nr 3001)

I metoden undersöks hela lärandet: Matematiken, läsningen, skrivandet och stavningen.

Alla undersökta delar sammanfattas i en gemensam sammanställningstablå - för analys, presentation och planering av vinnande hjälpinsatser.