Velkommen til årsmøte på klubbhuset!

Årsmelding for 2018 finner du ved å klikke på bildet under.

Kodalmila på ski 3. mars 2019

må dessverre avlyses,

på grunn av for lite snø!

Godt nytt år!

Årets idrettslagskalender er nå delt ut til husstander i bygda, og i 2019 er det flere viktige datoer å merke seg:

  • Søndag 3. mars, Kodalmila på ski
  • Torsdag 7. mars, Årsmøte
  • Lørdag 10. august, Gråtassen triathlon
  • Lørdag 7. september, Kodalmila løp

På idrettslagets klubbhus er det tilrettelagt for både egentrening og organisert spinning- og styrketrening. For nærmere informasjon, se lagets facebookside.

Velkommen til høstdugnad lørdag 29. september kl 10

Oppstart av dugnad i helårsløypa. Håper du har anledning til å bidra med dette. 

Det vil bli servert drikke og litt å bite i underveis.

Velkommen!

Hilsen hovedstyre i Kodal IL

Kodalmila 2018 - Bildeserie

Kodalmila 2018 Klikk på bilde å se hele bildeserien
10 km på asfalt

Løypekart for Kodalmila, 10 km på asfalt!

For påmelding, klikk på invitasjonen nedenfor.

5 km i terreng

Løypekart for Kodalmila, 5 km i terreng!

For påmelding, klikk på invitasjonen nedenfor.

2,5 km i terreng

Løypekart Kodalmila 2,5 km i terreng!

Påmelding og henting av startnummer på Kodal IL sitt klubbhus på løpsdagen fra kl. 9.30.

Overskrift

Info om brakkerigg på banen

Nedenfor vil dere finne informasjon om hvordan halve fotballbanen vil være benyttet til "brakkeskole" inntil ny skole vil stå ferdig.

Vi legger ut info når dette foreligger.

Se kommunens info om ny skole her.

 

_________________________________________________________________________________________

Oppdatert organisasjonsplan

Oppdatert versjon av organisasjonsplanen for KIL skal nå ligge tilgjengelig ved å følge denne linken.

 

https://drive.google.com/open?id=0B38lXgqCDnnnOGxyTVlCY0NiUm8

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Kodal Idrettslag:
Torsdag 20. april 2017 kl. 19.00 på klubbhuset, Rismyrveien 10B.

 

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut klubbhuset i Kodal og  på Kodal ILs  hjemmesider, www.kodalil.no, senest en uke før årsmøtet.

Prøveprosjekt med administrasjonssekretær

Kodal Idrettslag har ansatt en administrasjonssekretær!
Sommeren 2016 kjørte vi en ansettelsesprosess som tok mye lenger tid enn planlagt. Det var ca 20 søkere til stillingen som administrasjonssekretær i KIL, hvor 3 stykker var inne til en intervjurunde på sensommeren. Etter at intervjuene var unnagjort, fulgte det litt møtevirksomhet for å finne den beste kandidaten og etter hvert falt valget på Bente Numme.
Hun ble derfor ansatt i en ettårig prosjektstilling, som skal vurderes på nytt i slutten av 2017.
Bente vil være tilgjengelig for medlemmene via mail, post@kodalil.no, og telefon, 41626105. I tillegg vil hun ha «kontortid» på klubbhuset hver onsdag ettermiddag/kveld. Så dersom det er noe dere lurer på, ta kontakt med Bente. Hun har siden årsskiftet begynt å sette seg inn i en del av arbeidsoppgavene, og vil nå overta medlemsadministrasjon, nøkkelkort, utleie osv. Jobben som administrasjonssekretær gjelder kun det rent administrative. Alt annet Bente gjør for KIL, er som vanlig basert på dugnad.

Kodalmila er flyttet til Borgen skiarena i Svarstad.

 

Det ble en flott dag i Svarstad på Borgen skiarena. 

49 deltakere stilte til start i lett snødriv, se resultatliste under. 

 

 

Resultatliste 2017

.

ÅRSMØTE I KODAL IL

Innkalling til årsmøte i Kodal Idrettslag:
Torsdag 16. mars 2017 kl. 19.00 på klubbhuset, Rismyrveien 10B.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut på Klubbhuset i Kodal og på Kodal ILs hjemmesider, www.kodalil.no, senest en uke før årsmøtet.

Innkomne forslag må leveres til styret senest to uker før årsmøtet.

 

 

Minneord over Arvid Hvitstein

Rett over nyttår fikk vi en trist beskjed her i Kodal.  Arvid Hvitstein hadde sovnet stille inn, 96 år gammel.

Arvid var gjennom veldig mange år var engasjert i Kodal Idrettslag, noe vi selvsagt er uendelig takknemlig for.

 

Idrett var i alle år en av hans store interesser.  Som ung var Arvid aktiv utøver selv, både på ski, i friidrett og i håndball.  Senere fungerte han, sammen med andre tidligere aktive, som trener i skigruppa.  På den tida var det mange ivrige  skiløpere i Kodal.   Så fort det var mulig, var det selvsagt trening på snø.  Men om høsten var det som regel søndagstrening med løpeturer som gikk oppover mot Farmenrøysa og Knappen.  Det er mange som har gode minner fra disse turene.

 

Arvid var også engasjert på den administrative siden.  Han har bl.a. vært leder i Skigruppa og  vært leder i hovedstyret i Kodal Idrettslag.  I tillegg har han stilt opp og bidratt på utallige dugnader og arrangementer, der også hans kone Randi var en solid medhjelper.   Han  har fått tildelt idrettslagets hederspris, og i 1980 ble han utnevnt til æresmedlem i Kodal Idrettslag.  I denne sammenhengen bør det nevnes at han også er tildelt æresmedlemsskap i Kodal Ungdomslag.  Dette sier mye om hans interesse og engasjement for bygdas foreninger og inbyggere.

 

Som den sosiale personen han var, ble han kjent med - og holdt kontakten med veldig mange.  Både Arvid og hans kone Randi var særdeles gjestfrie mennesker.  I deres hjem på Hvitstein var døra alltid åpen. Det ble en samlingsplass hvor mange ungdommer kom innom i helgene, også i sene kvelds- og nattetimer.  

 

Arvid bodde i Kodal hele sitt liv, med unntak av noen få år nå på slutten da han flyttet til Andebu, først i omsorgsbolig og senere på sykehjemmet.   Helt til det siste var han interessert i å høre hva som foregikk i idrettslaget, og han fulgte med på ulike lag og utøvere.  Det var alltid hyggelig å slå av en prat med Arvid.  Han hadde god hukommelse, og spurte alltid hvordan det sto til og var interessert i ting som foregikk i bygda.

 

Det er en hedersmann som nå har gått bort.  Våre tanker går i denne tiden til Thorleifs familie, og til Kåre og Gunnar med familier.

 

Vi lyser fred over Arvid Hvitsteins minne.

 

På vegne av Kodal IL

André Hønsvall, leder

Gjertsen Sport holder åpent for klubbmedlemmer 14. desember kl 17-20

Klubbtilbud Desember 2016

Minneord fra Steners idrettsvenner

Stener Speilberg til minne

Vi har med sorg i hjertet fått beskjed om at Stener Speilberg har gått bort. Bare han reiste seg, var han en suvende skikkelse. Det var han også i de mange relasjoner han agerte i, familiemannen, skolemannen, idrettsmannen, pensjonisten og vennen. Vår kontaktflate med Stener var først og fremst den idrettslige, men vi fornemmet jo også hvor vesentlig han var langt utover det rent sportslige. Idrett, både på skole og i fritid, stod sentralt i livet hans. Han hadde sans for både bredde og toppidrett, sommer som vinter, og inspirerte andre til å delta uansett forutsetning, og var seg meget bevisst idrettens viktige helsemessige betydning. Få hadde slik glede av idrett som han, både når han selv var aktiv, og når andre fikk det til. Andres idrettsglede var også Steners.

Allerede på tidlig 60-tall ble det lagt merke til hvordan Lillesand markerte seg i landsmålestokk med en rekke gode utøvere i friidrett. At de mange gode utøverne var en funksjon av ekstrem bredde og interesse, er kanskje mindre kjent. Mannen bak dette lille idrettseventyret var Stener Speilberg. Da familien flyttet til Kodal i Vestfold, fulgte idrettsinteressen med på lasset. På den tida hadde ikke maraton særlig høy stjerne i norsk friidrett. Men i lille Kodal ble det i 1969 arrangert norgesmesterskap i 25 km landevegsløp, den tids halvmaraton, og i 1975 NM i full maratondistanse. Det fine mosjonsløpet Kodalmila, som ble første gang arrangert i 1977, lever i beste velgående, den dag i dag. Familien Speilberg med pater familias i spissen tok mange og tunge tak for å bringe de tallrike og store arrangementene trygt i havn.

Om det var Steners fine nese for det som rører seg i tiden, som førte til at hans uvanlige administrative kapasitet også kom norsk langdistanseidrett sentralt til gode, vites ikke. Uansett, må man uten forkleinelse for noen, si at han var katalysatoren som skapte en gullalder uten like i norsk langdistanseidrett, både i verdenstopp og i bredde på kvinnesida, og i bredde for menn. Samtidig skjedde en oppblomstring uten historisk like i mosjonsløp over hele landet. Fra fjern og nær ble Stener kontaktet for tips og gode råd. Like vennlig og imøtekommende var han mot alle. Han var rett mann, til rett tid, på rett sted. Vi som arbeidet tett sammen med han, opplevde det som vi var priviligerte ved å ha en så ryddig og flink "sjef", som alltid var generelt godt forberedt. Han kjente de som var verd å kjenne i norsk og etterhvert internasjonal maratonidrett.

Det er nesten ufattelig i lys av dagens idrettslige pengekarusell å forstå hvor mye toppidrett man fikk ut av ørsmå økonomiske midler. Stener arrangerte landslagssamlinger i kodal, hvor Kodal skoles gymsal var overnattingsted, og skolens øvrige fasiliteter lånt ut for instruksjon og veiledning. Kona hans stod for bespisning og korrekt kosthold. Lignende samlinger under enkle forhold ble under hans ledelse holdt rundt omkring i landet for øvrig. Ut av dette vokste det et humørfylt kameratskap og samhold hvor også idrettslige nedturer var kurante å takle. På kvinnesida fikk vi verdensrekorder og medaljer i de store internasjonale mesterskap.

Han var en humørfylt kar med sans for den gode replikk, og med selvironiens velsignede gave. Taktfull var han som få, og løste den vanskelige oppgaven, å representere Norge på en verdig og bramfri måte i land med helt andre sosiale koder enn hjemme. Han hadde og har talløse idrettsvenner over hele landet, og ikke så rent liten del av verden for øvrig. Vi minnes han i takknemlighet og glede, og vi deler samtidig hans store families sorg.

Ingrid Kristiansen, Bent Natvig, Johan Kaggestad, Per Gunnar Bjørholt, Øivind Dahl

Minneord over Stener Speilberg

Stener Speilberg

Forrige torsdag var det en trist beskjed som nådde oss.  Stener Speilberg hadde sovnet stille inn, 82 år gammel.  Stener har utrettet utrolig mye for Kodal Idrettslag, noe vi er uendelig takknemlige for.  

 

Han kom opprinnelig fra Lillesand , men flyttet til Kodal med sin familie i 1966 som nyansatt rektor på Kodal skole.  Både som rektor og pedagog ble han høyt respektert.  Som rektor var han bevisst på å bygge gode relasjoner,  og opptatt av  å få til et godt samarbeide mellom skole og hjem. Han ble derfor fort kjent med folk i bygda og kom også raskt i kontakt med Kodal Idrettslag.  Vi har umåtelig mye å takke Stener for.  Han har bidratt på bred basis, både som trener,  via verv i grupper og hovedstyre, som organisator for diverse idrettsarrangementer og på dugnader.

 

Stener har blitt satt pris på både lokalt og nasjonalt.  I 1980 fikk han Kodal  Idrettslags Hederspris, og i 1990 ble han utnevnt til æresmedlem .   I 2006 mottok han Andebu Kommunes Kulturpris. 

I begrunnelsen ble det  fremhevet at Stener fikk prisen for «gjennom et langt liv å ha vist evne til å engasjere seg for ulike aldersgrupper, og spesielt barn og unge.  Hans store engasjement for idretts- og kulturlivet gjennom 40 år i Kodal-samfunnet har satt dype positive spor.»

 

Men det var ikke bare i Kodal  Stener  engasjerte seg.  I hele  20 år, fra 1976 til 1996, var han leder  for det norske maratonlandslaget.  Dette var i perioden da Grete Waitz og Ingrid Kristiansen var aktive.  Han hadde en lederfunksjon i  hele 106 internasjonale hel-  og halvmaraton.  Løperne var flere ganger på samlinger i Kodal, og bodde da gjerne på skolen eller hjemme hos Mie og Stener.  Til bladet Kondis ga han i et intervju i 2004 , uttrykk for at han hadde vært med på mye moro.  Blant høydepunktene var Ingrid   Kristiansens fire seire i London Marathon.  Stener Speilberg  har mottatt Norges Friidrettsforbunds høyeste utmerkelse for administrativ innsats.  Jubileumsmedaljen ble tildelt da Norges Friidrettsforbund  i  1996 feiret sitt 100 års jubileum  i  Tønsberg .   Han har også fått  Oslo Maratons hederspris. 

 

Rett etter at Stener kom til Kodal,  ble det snakk om lysløype, og dette var noe han umiddelbart engasjerte seg i.  I forbindelse med  opparbeidelse av Kodal Idrettspark satt han i plankomitéen.

Utover 60-tallet hadde det vært liten aktivitet i friidrettsgruppa.  Men sammen året han kom til bygda gjenoppsto Friidrettsgruppa med Stener som leder.  Han fungerte i tillegg  som trener, og det kan vises til mange gode resultater, også  på kretsnivå i denne perioden.  I Vestfold Idrettskrets hadde han verv i flere år.  Det har blitt avviklet flere  NM i Kodal , og alle har Stener hatt hovedansvar for.  Allerede i 1967 ble det arrangert NM i høyde og lengde uten tilløp i skolens gymnastikksal.   I 1969 sto idrettslaget som arrangør av NM i 25 km landeveisløp.  I 1975 var det NM  i Maraton og  i 2006 NM i Halvmaraton.

 

Når man kommer inn på Kodalmila, må man i samme setning nevne Stener Speilberg.

Han etablerte løpet i 1978, og har i alle år senere - med få unntak, vært delaktig både i forberedelser og gjennomføring.   Med den posisjonen han har hatt på nasjonalt nivå, som oppmann for maratonlandslaget, har han bidratt både til å få arrangementet markedsført på en ypperlig måte, og  til å trekke kjente løpere til Kodal.  Store deler av norgeseliten har funnet veien til mila.  Det kan nevnes at bl.a. Ivar Formo, Johan Kaggestad, Per Halle, Øivind Dahl, Bjørn Nordheggen, Ingrid Kristiansen,  Khalid Skah og Gunnhild Halle Haugen har løpt Kodalmila.  Deltagerrekorden skriver seg fra 1983 med hele 602 startende.  Sist lørdag ble Kodalmila arrangert for 39. gang, og  Kodal Idrettslag er stolt av å ha Vestfolds eldste mosjonsløp.

 

I alle sine 50 år i Kodal fulgte Stener godt med på hva som skjedde i idrettslaget. Han var til enhver tid oppdatert på hvordan lagene i håndball og fotball lå an, og hvordan ski- og friidrettsutøverne utviklet seg.   Stener var engasjert i Kodal Folkesti, og var i mange år medansvarlig for kommunens «Grønne turer» i Kodal.

 

Det er en aktet og respektert mann som har gått bort.  I denne tiden går våre tanker til familien.  Til hans kjære Mie og  til barna Lise, Lars, Inger Anne og Petter med familier.

Vi lyser fred over Stener Speilbergs minne.

På vegne av Kodal Idrettslag

André Hønsvall

leder

 

Kodalmila 2016 - 10. september

Klikk på invitasjon eller bilde for mer info

Invitasjon Kodalmila 2016

 

Påmeldingen er igang - klikk på linken

www.eqtiming.no/påmeldingKodalmila2016

_____________________________________________

Her er en sak fra Sandefjords Blad:

Satser på barn og unge, og gamle travere

Ny frisk i Kodal IL

Kodal Idrettslag har hatt problemer med å fylle styrevervene i klubben. Samtidig har flere og flere av aktivitetene forsvunnet.

Av

Jonathan Nielsen

Men nå er et nytt styre og en ny organisasjonsplan på plass, og det kan være løsningen for idrettslaget.

– Vi har en arrangementsgruppe som har ansvar for samarbeid og videreutvikling av arrangementene, og en aktivitetsgruppe som får ansvaret for all aktivitet, sier André Hønsvall som er leder av idrettslaget.

– I tillegg har vi en bygg- og anleggsgruppe som har ansvaret for drift og vedlikehold, en økonomigruppe som har ansvar for all økonomi, og en markedsgruppe som ordner sponsoravtaler og dugnader som gir inntekt, legger han til.

Ønsker flere velkommen

Kodal IL har barneidretten som sin største idrett, men ser gjerne at også unge og voksne blir med.

– Vi ønsker alle som vil drive med aktiviteter velkommen. Vi trenger flere som vil være med, sier aktivitetsleder i Kodal IL, Tina Holm.

I tillegg til barneidretten har klubben tre håndballag. Jenter

åtte og ni år spiller aktivitetsturneringer, mens jenter 10/11 og jenter 12 spiller vanlig seriespill. Treningene foregår i Andebuhallen.

Kodal IL har også et ønske om å bygge opp fotballgruppa igjen. For de som starter i første og andre klasse denne høsten er det mulig å spille fotball i to helt ferske lag. Begge lagene er meldt på i GØIF-cup like etter skolestart.

For de som er over 16 år finnes det styrke- og spinningrom på klubbhuset. Det er også egne organiserte treninger for jenter.

Suksessene

Selv om mye i Kodal IL skal få en ny giv, er det også flere arrangementer styret vil satse på videre. Blant annet gikk Gråtassen triathlon av stabelen for 18. gang sist helg, med over 400 startende. Triathlonet er idrettslagets største suksess. Og når Kodalmila arrangeres for 39. gang 10. september, kan deltakerne velge mellom tre kilometer, fem kilometer og 10 kilometer på asfalt, eller åtte kilometer i terreng.

I tillegg arrangerer idrettslaget om vinteren også den tradisjonelle Kodalmila på ski.

MÅL FOR KODAL IL

Ifølge Kodal IL sin hjemmeside har idrettslaget som en del av den nye satsingen satt seg fire klare mål som de mener de ikke bare bør klare å nå, men også hva de skal kunne opprettholde framover. Dette er:

Over 500 medlemmer

Tilrettelegge for all aktivitet

Drifte bygg og anlegg

Fortsette med de tre store årlige arrangementene Gråtassen, Kodalmila og Kodalmila på ski

____________________________________

Klubbtøy torsdag 9.juni kl.17-19

Torsdag 9.juni blir det mulighet for prøving og bestilling av klubbtøy på Klubbhuset kl.17-19.

Vi har lånt et prøvesett av ski/løpe-dressen så du kan prøve størrelser, prøvesettet må vi snart sende tilbake, så kom i dag om du planlegger å kjøpe snart!

Videre blir det mulighet for å prøve den nye dressen for fotball og håndball. Denne bestilles hos Gjertsen sport i Sandefjord. Vi kan legge inn fellesbestilling om det kommer flere fra samme lag!

Gråtassen 2016 - Meld deg på!

Gråtassen 2016 - Påmeldingen er godt igang!

Stillingsannonse: Administrasjonsseretær

Vi jobber videre med omorganisering og fokus på å øe ativiteten i idrettslaget. Det er nå lagt ut en stillingsannonse angående administrasjonssekretær for Kodal IL.

Vi mottok kommentarer på at annonsen ikke kom frem i tilstrekkelig grad, og har derfor besluttet å kjøre annonseringen en ny runde med større nedslagsfelt.

Annonsen ligger HER Den kan også finnes på finn.no.

Kodalmila på ski - Resultater

Kåre Hvitstein gratuleres som beste løper fra Kodal.

Resultater Kodalmila Ski 2016

 

Tradisjonen tro ble Kodalmila gjennomført med flotte forhold i Svarstad.

 

Turklasse

Trimklasse

Årsmelding 2015 Kdal IL. Kom på årsmøtet torsdag 10. kl.19!

 

 

Kodalmila på Ski - 6. mars FLYTTES

Kodalmila 6. mars flyttes til Svarstad, Borgen Arena.

 

PÅMELDING inntil 1 time før start i sekretariatet. (Husk Kontanter)

 

Med flotte forhold i løypa arrengerer vi vårt tradisjonsrike skirenn.

Distanse 10 km - fra 13 år kan stille i turklassen - de under 13 kan stille i Trimklassen.

 

Se invitasjon under for mer info.

Påmelding kan gjøres via MinIdrett eller på løpsdagen

 

Innbydelse 2016

 

 

Innkalling til årsmøte i Kodal Idrettslag:

Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på klubbhuset, Rismyrveien 10B.

 

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut i Andebu Sparebanks filial i Kodal og på Kodal ILs hjemmesider, www.kodalil.no, senest en uke før årsmøtet.

Innkomne forslag må leveres til styret senest to uker før årsmøtet.  

Kodal IL inviterer til Telenorkarusell og skiglede, fire tirsdager fra 26.januar

- vi håper på masse snø og fine forhold i lysløypa i vinter

 

 

HØSTDUGNAD

Det er nå på tide å gjøre hus og anlegg klare for vintersesongen. Det blir derfor en liten høstdugnad LØRDAG 7. NOVEMBER kl. 10.00.

Invitasjonen ligger HER. Informasjonen legges også ut på facebooksidene våre.

Har hørt at det er litt problemer med å åpne invitasjonen, så da kan dere også prøve denne linken. Håper dette går bedre.

Bli med på en sosial og hyggelig stund (med litt lett arbeid)

 

 

 

Ekstraordinært årsmøte i Kodal IL

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I KODAL IDRETTSLAG, TORSDAG 29.10.2015 KL. 19.00 PÅ KLUBBHUSET, RISMYRVEIEN 10B
 

Som bestemt på årsmøtet i mars blir det nå et ekstraordinært årsmøte angående arbeidet med å endre organiseringen av Kodal Idrettslag.

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut i Andebu Sparebanks filial i Kodal og på Kodal ILs  hjemmesider, www.kodalil.no.

Du finner nå innkallingen og sakspapirene her. De samme dokumentene ligger også på Kodal ILs Facebook-gruppe og i banken.

Med vennlig hilsen Hovedstyret

Klikk på overskriften for å se bildene fra årets Kodalmil.

Bildene fra Kodalmila 2015 er tatt av Torstein Flåm. Tusen takk for alle de fine bildene.

Fotball i Kodal IL?

Hei.

Vi i Kodal IL ønsker å få igang aktivitet på fotballbanen. Vi har et anlegg og vi har masse utstyr. Det er pr i dag ikke noen organisert aktivitet med fotball og vi trenger derfor noen som er interessert i å ta tak i dette. Det har vist seg vanskelig å få nok barn fra de enkelte årsklassene når man kommer litt opp i alder, vi ønsker derfor noen som er interessert i å ta et sportslig ansvar for fotballen som aktivitet, og noen som kan tenke seg å være trenere. Gjerne starte med å sette igang litt fellestrening for flere årsklasser, for å bygge opp noen lag som kan meldes på serie og turneringer. Kodal IL dekker gjerne trenerkurs mm for de som er interessert.

Vi har som mål å organisere idrettslaget slik at det skal være lettere å drive de forskjellige aktivitetene. Vi håper at det er interesse for å starte opp fotball for de minste klassene igjen, slik at det blir mer aktivitet i KIL. Vi vil ikke legge noen administrative oppgaver på de som driver aktiviteten, det skal kun være sportslig ansvar som ligger i aktivitetesgruppa.

Kan du tenke deg å bidra? Send mail til leder@kodalil.no, så får vi i gang litt fotball igjen :-)

Bilder fra Gråtassen 2015

Her har vi samlet mange av bildene som ble tatt under Gråtassen 2015. Tusen takk til Michael og Dagmar for innsatsen.

Bilder tatt av Michael Bertiniussen finner dere HER

Bilder tatt av Dagmar Ruud finner dere HER

Kodal IL fremover - organisering og aktivitet

Er du interessert i å lese innlegget om arbeidet med omorgansiering og aktiviteter. Innlegget ligger HER.

Kom med deres kommentarer, innspill, ideer og forslag til leder@kodalil.no

Leie/låne hus og utstyr av idrettslaget?

Ønsker du å leie eller låne klubbhuset eller noe av utstyret som finnes der?

Ta kontakt med utleieaansvarlig. Ring eller send SMS til 959 26 245.

Husk at alt lån og utleie må avtales på forhånd.

Invitasjon til jubileumsdagen 13.juni Invitasjon til jubileumsdagen 13.juni Invitasjon til jubileumsdagen 13.juni Invitasjon til jubileumsdagen 13.juni Invitasjon til jubileumsdagen 13.juni Velkommen til stor feiring av Kodal og Kodal IL!