Kodal Idrettslags hovedstyre og arbeidsutvalg består av:


Leder Harald Frøysnes
Nestleder Tove Anita Tveitan

Aktivitet Kaja Lunde
Marked/sponsor Hans Petter Andersen

Bygg og Anlegg Kristian Hasås

Arrangement Trond Stensholdt

Varamedlem Hanne Andersen-Ranberg

 

Hovedfokus i perioden fremover vil være å få flere barn og unge i aktivitet.

Idrettslaget er avhengig av frivillig innsats for å kunne drive.

Vi er veldig glade for alle som bidrar til aktiviteter for barn og unge i bygda vår.

Kontakt oss

Kodal Idrettslag
Rismyrveien 10b
3243 Kodal

Tlf.: 33441277
E-post: post@kodalil.no

www.facebook.com/kodalil/