Kodal Idrettslags hovedstyre og arbeidsutvalg består av:


Leder: Inger Johanne Riis Tollnes
Nestleder: Louise Rennehvammen

Sekretær: Gro Trøan Erdal
Arrangement: Espen Johannessen
Marked/sponsor: Hans Petter Andersen

Bygg og Anlegg: Kristian Hasås

Aktivitet Håndball: Kaja Lunde

Aktivitet Fotball: Joakim Gallis Riis

Organisasjonssekretær: Bente Numme

Hovedfokus i perioden fremover vil være å få flere barn og unge i aktivitet.

Idrettslaget er avhengig av frivillig innsats for å kunne drive.

Vi er veldig glade for alle som bidrar til aktiviteter for barn og unge i bygda vår.

Kontakt oss

Kodal Idrettslag
Rismyrveien 10b
3243 Kodal

Tlf.: 33441277
E-post: post@kodalil.no

www.facebook.com/kodalil/