Kodal Idrettslag

Velkommen til nettsidene til Kodal Idrettslag.

Her vil du finne informasjon om idrettslagets organisering og daglige virke.

Hvem som sitter i styrene finner dere under Hovedstyret.

 

På siste årsmøte foreslo hovedstyret en organisasjonsendring. Dette for å gjøre det enklere å starte og holde igang aktiviteter. Arbeidet med organisasjonsendringen vil bli lagt ut på disse sidene etterhvert.

 

Både her og på Facebooksidene vil det fremover bli informert om jobben med hvordan vi mener Kodal IL bør jobbe videre for å overleve i nye 100 år.

De nye nettsidene vil bli en aktiv del av kommunikasjonen med medlemmene,

 

 

Kodal IL
Besøksadresse: Rismyrveien 10 b
Bankkonto: 25000510060
Telefon:
E-post: leder@kodalil.no
Hjemmeside: http://www.kodalil.no
Administrator E-post: ski@kodalil.no
Organisasjonsnummer 971320958