Kodal IL - Fotball
Besøksadresse: Rismyrveien 10 B
Bankkonto: 25002005401
E-post: tatveitan@tveitanogbang.no
Hjemmeside: www.kodalil.no
Klubbfarger: Hvit, Blå
Arena(er): Kodal Ipk
Vonheimbanen
Hovedklubbens hjemmeside: Kodal IL's hjemmeside

Administrator E-post:

 

post@kodalil.no

 

FOTBALL I KODAL

Fotball i Kodal har vært alt for dårlig de siste årene. Dette må vi i klubben og dere hjemme gjøre noe med. For at vi skal ha fotballag her i Kodal, trenger vi hjelp av foreldre som kan hjelpe oss med dette. Små og store i Kodal er interesert i fotball, hva kan vi gjøre med dette?

 

Barn er alltid opptatt av hva foreldrene er interesert i, derfor må vi begynne med de voksne. Vi starter med Old Girls og Old Boys lag. Håper det er interesse for dette, og at interessen til foreldrene skal smitte over på barna her i Kodal.

 

 

 

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.