Gammelnissen krus nr. 1 Gammelnissen krus nr. 1 Gammelnissen krus nr. 1 Gammelnissen krus nr. 1 Gammelnissen krus nr. 1 Gammelnissen krus nr. 1 Nisse i melkespann
Gammelnissen krus nr. 5 Gammelnissen krus nr. 5 Gammelnissen krus nr. 5 Gammelnissen krus nr. 5 Gammelnissen krus nr. 5 Gammelnissen krus nr. 5 Nisse som venter
Gammelnissen krus nr. 11 Gammelnissen krus nr. 11 Gammelnissen krus nr. 11 Gammelnissen krus nr. 11 Gammelnissen krus nr. 11 Gammelnissen krus nr. 11 Nisse kjører hest
Gammelnissen krus nr. 15 Gammelnissen krus nr. 15 Gammelnissen krus nr. 15 Gammelnissen krus nr. 15 Gammelnissen krus nr. 15 Gammelnissen krus nr. 15 Nisser på tunet
Gammelnissen krus nr. 2 Gammelnissen krus nr. 2 Gammelnissen krus nr. 2 Gammelnissen krus nr. 2 Gammelnissen krus nr. 2 Gammelnissen krus nr. Nisse ønsker God Jul
Gammelnissen krus nr. 7 Gammelnissen krus nr. 7 Nisse hogger ved
Gammelnissen krus nr. 12 Gammelnissen krus nr. 12 Gammelnissen krus nr. 12 Gammelnissen krus nr. 12 Gammelnissen krus nr. 12 Gammelnissen krus nr. 12 Nissen i vugga
Gammelnissen krus nr. 3 Gammelnissen krus nr. 3 Gammelnissen krus nr. 3 Gammelnissen krus nr. 3 Gammelnissen krus nr. 3 Gammelnissen krus nr. 3 Nisse titter inn
Gammelnissen krus nr. 8 Gammelnissen krus nr. 8 Gammelnissen krus nr. 8 Gammelnissen krus nr. 8 Gammelnissen krus nr. 8 Gammelnissen krus nr. 8 Nisse på kjelke
Gammelnissen krus nr. 13 Gammelnissen krus nr. 13 Gammelnissen krus nr. 13 Gammelnissen krus nr. 13 Gammelnissen krus nr. 13 Gammelnissen krus nr. 13 Nissen ved grinda
Gammelnissen krus nr. 4 Gammelnissen krus nr. 4 Gammelnissen krus nr. 4 Gammelnissen krus nr. 4 Gammelnissen krus nr. 4 Gammelnissen krus nr. 4 Nisse ved slipesteinen
Gammelnissen krus nr. 10 Gammelnissen krus nr. 10 Gammelnissen krus nr. 10 Gammelnissen krus nr. 10 Gammelnissen krus nr. 10 Gammelnissen krus nr. 10 Nisse på ski
Gammelnissen krus nr. 14 Gammelnissen krus nr. 14 Gammelnissen krus nr. 14 Gammelnissen krus nr. 14 Gammelnissen krus nr. 14 Gammelnissen krus nr. 14 Nissebrødre på sætra