Kiladalens El din elektriker

Jag utför elinstallationer av skiftande slag. Vid nybygge eller renovering av bostäder, ladugårdar, stall, kontor och butiker.

Har du låtit göra en elbesiktning av din anläggning så åtgärdar jag bristerna.

Har du gamla armaturer, saknas jordfelsbrytare i din ladugård så ser jag till att person- och brandsäkerheten höjs till modern standard. 

Har du ett akut elfel så felsöker jag och reparerar skadan.

Har du en badrums- köks- eller annan renovering på gång så installerar jag belysning, golvvärme och  jordfelsbrytare för ökad komfort och säkerhet.

Jag har allmän behörighet, vilket innebär: Behörig att utföra alla förekommande starkströmsinstallationer. Och företaget är försäkrat vid en eventuell olyckshändelse.

Välkomna att kontakta mig med stora som små ellinstallationer!

Jordfelsbrytare och i övrigt säker elinstallation är viktigt för brandsäkerheten i djurstallar

Får du problem med elen och behöver någon som felsöker och åtgärdar felet, ring!