Våld i nära relation  

-Är tyvärr ingen nyhet!

Rapporter visar att både fysisk och psykisk misshandel har ökat under pandemin. Man kallar det t.o.m. för ”skuggpandemin”.

Fysisk misshandel kan vara lättare att upptäcka då det ofta (inte alltid) lämnar synliga märken i form av ärr och blåmärken.

Den psykiska misshandeln syns inte utanpå men är minst lika farlig för din hälsa.

Precis som med fysiskt våld handlar psykiskt våld om makt och kontroll.

I stället för slag använder personen som misshandlar sig av div härskartekniker/manipulation för att förminska, kritisera, skrämma, hota, förlöjliga, förolämpa, underminera och straffa den som utsätts.

Vad är psykisk misshandel?

Här följer några exempel på psykisk misshandel att vara uppmärksam på:

Du blir kritiserad och förlöjligad:

Oavsett vad du gör är det inte tillräckligt bra, din partner förödmjukar dig och skämmer ut dig offentligt. Talar gärna om att ”alla andra tycker att du”….

Kroppsspråk, himlande ögon, föraktfulla blickar

Skämt på din bekostnad:

Din partner drar elaka skämt om dig som du inte tycker är roliga. När du blir upprörd och ledsen får du höra att du är överkänslig. Dina känslor förminskas.

Skuldbeläggning:

Oavsett vem som startat bråk så är det alltid ditt fel. Om inte du hade….sagt/gjort så hade inte jag……

Din partner tar inte ansvar för sitt eget dåliga beteende utan beskyller dig för sin reaktion/beteende.

Isolerar dig från familj och vänner:

Detta sker ofta smygande, ju mer isolerad du blir desto mer tappar du perspektiv och input från omvärlden och blir mer beroende av din partner. Vilket gör dig lättare att kontrollera.

Kontrollerar din ekonomi:

Du tillåts inte vara med och bestämma angående ekonomin. Det du tycker är viktigt ekonomiskt är inte intressant, din partner vet bäst.

Hotar:

Din partner hotar eller antyder att hen kan skada dig fysiskt, lämna dig eller få dig att lida på något annat sätt. Hen förstör dina saker eller kommer hotfullt nära dig fast du inte vill, får plötsliga vredesutbrott.

Utpressning:

Din partner försöker tvinga dig att göra som hen vill genom att spela på din rädsla, skuld eller medkänsla.

Gaslighting:

Innebär att din partner systematiskt manipulerar dig genom att få dig att ifrågasätta din egen upplevelse av en situation. Dina tankar och upplevelser ifrågasätts, eller förnekas helt.  Detta kan drivas så långt att du till slut ifrågasätter ditt eget minne och din psykiska hälsa. Ett frö av tvivel har såtts. Du börjar tvivla på dig själv och dina upplevelser.

 

Att utsättas för psykisk misshandel är extremt skadligt.

Din partner kan ha två helt olika sidor, omtänksam och lyhörd ena stunden för att i nästa stund bli obehaglig, elak och kontrollerande. Det här oförutsägbara beteendet gör att du aldrig riktigt kan slappna av eftersom din partners humör kan växla snabbt. Du har känslan av att gå på äggskal för att inte väcka din partners ilska. Utåt sett kan din partner verka charmig och mysig, vilket också är något som gör att du tvivlar på dig själv och din upplevelse i relationen. En person som behöver trycka ner en annan för att känna sig stor brukar vara noga med att inte visa sitt rätta jag för omvärlden. Det är ytterligare en del i manipuleringen, i syftet att skuldbelägga den utsatte.

Psykisk/känslomässig misshandel är för den utsatte en tyst process som förgör din identitet och självkänsla. Du förlorar kontakten med ditt rätta jag, därmed förlorar du din kraft och styrka. Du börjar tvivla på dina egna känslor och upplevelser. En osäkerhet över hur du uppfattas av andra blir allt starkare. Du förlorar alltmer självförtroende och självkänsla, din inre röst blir alltmer självkritisk. Du känner skam och skuldkänslor över vad som händer.

Om du är utsatt:

När allt inte står rätt till kan det vara svårt att inse vad det är som händer. Psykisk /känslomässig misshandel är komplext, och det kan ta lång tid innan man inser vad det är som händer. Utan kunskap om psykisk/känslomässig misshandel och en manipulativ personlighet är det svårt att förstå vad man är utsatt för. Ta hjälp och prata med någon om vad som händer i din relation.

Om jag misstänker att en vän är utsatt:

Det kan vara svårt att se tecken, något att vara uppmärksam på om en vän eller nära anhörig verkar ha förändrats - blivit mer osäker, ursäktande, drar sig undan eller har blivit allmänt orolig, fått ångest, glömmer, ursäktar sin partner på olika sätt ex hen mår så dåligt just nu mm. Våga fråga! Om någon berättar för dig att de är utsatta för våld i nära relation är det viktigt att du tror på dem, lyssnar på deras historia och hjälper dem att få stöd. Det är viktigt att du som vän inte dömer, du bör heller inte komma med en massa råd om hur hen bör göra. När det gäller psykisk/känslomässig misshandel kan det vara svårt att inse att du är ett offer och ta steget för att lämna relationen. Oavsett så bör du stå vid din väns sida som stöd, hen kanske inte kan lämna just nu men med stöd och hjälp kanske det sker i framtiden.

2021-09-11 09:26