Mentala Verktyg - kurs online

En kurs online där vi arbetar KBT inriktat med personligt välmående och fokus på hållbarhet och god hälsa. Med en god självkännedom minskar risken för psykisk ohälsa.
Vi arbetar med att identifiera stressreaktioner, verktyg att hantera stress, kartläggning av tankar, känslor och beteenden, personlig utveckling, förstå dig själv och andra, stärk din självkänsla, hantera förändring och sätta mål.
Vi jobbar över Teams, kursen innehåller teori och praktiska övningar, diskussioner tillsammans i grupp och enskilt. Egna arbeten i form av hemuppgifter.
Digitalt kursmaterial i form av övningar kommer att vara nedladdningsbart eller mailas till dig som
kursdeltagare.
Kursen går över Teams en gång per vecka ca 2 timmar per gång i 5 veckor.

Kursinnehåll:
Stressreaktioner/fight, flight or freeze
Vad händer rent fysiologiskt?
Stressorer – Triggers
Sömn - Näring - Motion
Tankar - Känslor
Gränser
Värderingar
Självkänsla - Självförtroende
Förändring - Mål
Självcoachande frågor
Övningar
Mental träning
Muskulär avslappning