Karin Eldwinger certifierad samtalsterapeut

Välkommen till Mentala Verktyg

Samtalsterapi & Personlig utveckling

Samtalsterapi  kan vara en lösning när du upplever dig låst i din nuvarande livssituation, känner stress eller är nedstämd.
Allas våra livsvägar ser olika ut och ibland står vi vid ett vägskäl och undrar vart vi är på väg?
Kanske har du tappat bort dig själv, behöver du stärka din självkänsla eller självförtroende.
Kanske har du fastnat i ett mönster du inte kan ta dig ur?
Samtalen utgår alltid helt och hållet från dig, vad just du behöver för att komma vidare. 
Att bli medveten och få verktyg som kan hjälpa dig vidare är en god väg till personligt växande och utveckling som gör skillnad.
Huvudsakligen sätts fokus på din situation “här och nu” och framåt.
Samtalsterapi  kan hjälpa dig att bryta onda cirklar av tänkande, känslor och beteenden. När man medvetandegör sina tankar och känslor, går det att påverka dem.
Den samtalsterapi vi erbjuder, syftar till stor del att ge dig insikter för hjälp till självhjälp, så att du hittar dina verktyg att hantera utmaningarna i din tillvaro.
Mentala verktyg erbjuder kognitiv samtalsterapi via Skype/Messenger, eller på plats i vår lokal i Alunda

Walk and Talk - kombinera samtal med promenader
När vi rör på oss så andas vi bättre vilket gör kroppen lugnare och tankarna klarare. Det gör att vi får lättare att lösa våra problem och konflikter. I naturens lugna miljö kan vi hämta energi , stressa ner samt träna på att vara
närvarande här och nu.