Får man ta hunden med sig in till Piratgolfen?

Hundar är välkomna till Piratgolfen.
Den ska vara kopplad hela tiden och
det finns skog på sidan om så rasta den 
där och inte runt banan!
Vatten kan du få i kiosken till voffsingen.

Kan man komma runt banan med barnvagn och rullstol ?

Hela vår bana inklusive piratskepp går att nå med både rullstol och barnvagn.
Även vår kundtoalett är tillgänglighetsanpassad. Bra va!