Du hittar lätt till oss.

Vid E18 genom Karlstad tag av vid Bergmotet och håll mot Hammarö. Vid första trafikljusen håll vänster och sedan vänster igen infart mot Lidl. Piratgolfen syns väl mot vägen.