Aage Samuelsen Sanghefte

  • Artnr: 406

Beskrivelse av artikkelen

Om dette sangheftet skriver barna til Aage:

«Vi vil med dette sangheftet være med å bringe sangene til vår far Aage Samuelsen videre til trøst, oppmuntring og glede til alle mennesker.»