Velkommen til Jeløy Fysioterapi

Vi er fire fysioterapeuter som jobber på klinikken, hvorav en har videreutdanning i manuellterapi.

  • Alle våre terapeuter har refusjonsrett ("avtale med HELFO")
  • Du trenger ikke henvisning fra lege for komme til oss
  • Egenandelstak for frikort i 2022: 2921 kroner

Vi ber om at alle bestillinger av fysioterapitimer skjer på telefon  eller på den enkelte terapeuts mobilnummer. 

Vi ønsker nye og gamle pasienter velkommen.

PRESSEMELDING

MOSS DEN 31.03.2022

Jeløy Fysioterapi tar avstand fra utsagnene til en av fysioterapeutene og beklager hendelsen.

Jeløy Fysioterapi beklager at en fysioterapeut tilknyttet vårt klinikk-fellesskap har stilt upassende spørsmål om en pasients syn på krigen i Ukraina.  Vi mener det strider mot hvordan vi som helsepersonell skal håndtere våre pasienter, samt våre etiske retningslinjer.

Jeløy Fysioterapi er et klinikkfelleskap med fire uavhengige fysioterapeuter. Hver terapeut er organisert som enkeltpersonforetak og alle har driftsavtale med Moss kommune. Det betyr at vi er en del av den offentlige helsetjenesten og må blant annet forholde oss til Lov om Helsepersonell (Helsepersonelloven). 

Fysioterapeuten – som har spurt om pasientens syn på krigen i Ukraina – representerer ikke holdningene til de tre andre fysioterapeutene ved klinikken. Vi tar sterk avstand fra denne type spørsmål til en pasient.

På vegne av Jeløy Fysioterapi har vi beklaget hendelsen overfor pasienten, og vi har tilbudt henne helsehjelp. 

Beklageligvis har situasjonen ført til at vi – både som privatpersoner og som klinikk – mottar hets og trusler både via sosiale medier, e-post og i andre sammenheng er. 

Vi opplever truslene og hetsen som alvorlige og frykter langtidsvirkningene det kan få for oss som terapeuter og vår klinikk.