Vägbeskrivning

Alternativ 1. (från Oskarshamn 3 mil )

  • Tag av från väg 37/47 ca 7 km väster om Oskarshamn där det står skyltar mot Kristdala.
  • Efter en mil sväng vänster mot Bråbo.
  • När du åkt genom Bråbo smalnar vägen av och då är du strax framme. Ca 7 km efter det att du vek av från Kristdalavägen kommer du till vår röda maskinhall och ladugård på höger sida. Framför ladugården står skylten till kolboden som ligger i ena änden av ladugårdsbyggnaden. 

Alternativ 2 ( från Vimmerby 5 mil)

  • Följ väg 34 söder ut till avtagsväg mot Vena.
  • Tag höger vid Vena kyrka mot Kristdala
  • Kör genom Kristdala på väg mot Oskarshamn
  • Ca 7 km efter Kristdala svänger du höger mot Bråbo
  • När du åkt genom Bråbo smalnar vägen av och då är du strax framme. Ca 7 km efter det att du vek av från Kristdalavägen kommer du till vår röda maskinhall och ladugård på höger sida. Framför ladugården står skylten till kolboden som ligger i ena änden av ladugårdsbyggnaden.