vekdapning

Veden kapas och klyvs i 35 cm längder och får sedan torka över minst en sommar innan den används

Endast lövved används. Ofta används en blandning av Ek och Al men alla lövträd förekommer. En andel av Ek används alltid för att få mycket energi i kolet och Alen ger en bra smak. Asp försöker jag däremot undvika för det låga energi innehållet.

När veden torkat skälps den i stora stålmilor. Ståltankar som är isolerade och har lufttillförsel hål nedtill och skorsten i locket som läggs på innan tändning.

Milorna tänds i skorsten och brinner sedan nedåt, det får brinna ca ett dygn för de små som rymmer vardera 3 m3 och två dygn för den stora som rymmer 12 m3.

När det glöder i luftintagen längst ned på milorna så är det färdigt och hålen täpps med mineralull, när alla hålen är täppta och inget syre kommer in till veden slocknar elden och milan får sedan stå och kallna minst ett par dagar.

När kolet har kallnat skälps milorna och kolet packas i säckar. Allt sker med handkraft, det dammar väldigt mycket och det går åt andningsmask och mycket tvål till duschen efter dagens slut.