Idag skickas fångstrapporten för 2016 ut till alla medlemmar via mail. Om ni inte fått någon kontakta oss på ivosjonsfvf@gmail.com

Alla ska fylla i denna även om  ni inte fiskat eller fångat något. Även ni som skickat in på fiskekort.seombeds fylla i denna.

Fångstrapporten innehåller även återutsatt fisk, största exemplaren och en ruta för kommentarer kring föreningens verksamhet.

Vi hoppas ALLA uppfyller sin stadgeenliga skyldighet och fyller i fångstrapporten.

Mer info kommer med utskicket!

Styrelsen