Styrelsen Ivösjöns Fiskevårdsförening 2017

Christopher Martinsen Ordförande, Oretorp 

Johan Wagnström V.Ordförande, Vånga 

Peter Nordström Sekreterare, Bromölla 

Roger Johnsson Kassör, Asarum 

Pontus Lundh, Bromölla

Nils-Arne Hagelin, Ivö

Åke Birgersson, Vånga

Stefan Gabrielsson, Bromölla

Christer Lundqvist, Ivö

Andreas Karlsson, Bromölla

Lennart Qvarsell, Gualöv

Adam Freij, Bromölla

Martin Birgersson, Vånga

Peter Andersson, Bromölla

Suppleant: Björn Martell, Bromölla

.

Arbetsutskottet

Christopher Martinsen Ordförande, Oretorp, 0708-944380

Johan Wagnström V.Ordförande, Vånga, 044-94202

Peter Nordström Sekreterare, Bromölla, 0456-47662

Roger Johnsson Kassör, Asarum, 073-3012752

Pontus Lundh, Bromölla, 070-959556

Stefan Gabrielsson, Bromölla, 0456-60023

Adam Freij, Bromölla, 0708-133252

Peter Andersson, Bromölla, 0734-055447

Adjungerande: Göran Cervin och Björn Martell

.

Tävlingskommitté

Pontus Lundh, 0709-959556

Adam Freij, 0708-133252

Peter Andersson, 0734-055447

.

Trollingkommittén 

Seppo Kautto

Jan-Inge Svensson

Roger Nordström

Daniel Jönsson

.

 

Fisketillsynsfunktionen:

Björn Martell, 0733-984520

Pontus Lundh, 0709-959556

Fisketillsynsmän

Björn Martell, Bromölla, 0733-984520

Christer Lundkvist, Ivö, 0705-200178

Joakim Antoniusson, Arkelstorp, 0700-988398

Tommy Palm, Bromölla, 0708-668588

Lennart Qvarsell, Gualöv, 044-54400

Jörgen Holm, Villands Vånga, 044-94391

Peter Svensson, Bromölla, 0733-608604

Andreas Arvidsson, Gualöv, 0768-959614

Pontus Lundh, Bromölla, 0709-959556

Mattias Andersson, 0768-785570

Peter Andersson, Bromölla, 0734-055447

Adam Freij, Bromölla, 0708-133252

.

Medlemsregister: Peter Nordström

Hemsidan: Roger Johnsson

Fisksumpen: Göran Cervin 044-232341