Life saving appliance

Nødutgang- og rømningsskilt leveres i flere størrelser og kvaliteter - den mest brukte størrelsen er 150 x 150 mm. Skiltene tilfredstiller kravene som står beskrevet i Norsk Standard 3926, ISO Standard 7010 og DIN Standard 67510.