Kursverksamhet och enskild träning

Hund till vardags!

Inga kurser planerade för tillfället.

Grundfilosofi

Det är inte utan anledning vi kallar hunden för människans bästa vän. En hund som mår bra både fysiskt och psykiskt är till  glädje för hela dess omgivning.

Det finns många anledningar till att vi skaffar  hund. Vi vill komma ut i naturen, vi vill ha sällskap,  vi vill tävla eller är intresserade av utställning, anledningarna är många. Oavsett anledning är det en relation vi bygger upp och som alla relationer, grundar den sig på  trygghet, samarbete och kommunikation.

Vem är jag?

Jag heter Shanaz Sandberg och har varit aktiv hundägare sedan 1975. Då började jag som 11-åring träna med min första egna hund, en schäferhane som hette Jim. Jag är utbildad instruktör inom Svenska Brukshundklubben sedan slutet av 1980-talet och har tidigare hållit kurser i SBK:s regi. Mina egna hundar har jag tränat i olika syften och har tävlingserfarenhet till elitklass i lydnad och högre klass i spår. Jag är också utbildad instruktör i specialsök som aktiveringsform. Numera bedriver jag utbildningsverksamhet i egen regi.

Förutom min kursverksamhet arbetar jag som Leg. Djursjukskötare och har anestesi, smärtlindring och beteendeförändringar som specialintresse.

Jag har utbildat mig i etologi med huvudinriktning på hund kompletterat med utbildning inriktad på problemlösning. Min huvudlärare och mentor i etologi är Lars Fält, i specialsök mm Lennart Wetterholm och i hundars mentala träning Tobias Gustavsson, välrenommerade namn i dessa sammanhang. Inom tävlingslydnad har jag fått mycket hjälp av Kenth & Nina Svartberg, Maria Brandel m.fl.
I övrigt har jag också bl.a. studerat "Hundars beteende ur ett veterinärmedicinskt perspektiv", "Beteendebiologi", "Beteendemedicin, hund och katt", där Vet. Sarah Heath, Vet. Joel Dehasse och Vet. Diane Frank är mina huvudsakliga lärare i beteendemedicin.