Skadetaksering av industrimaskiner og teknologi

InMentor og maskintakstmann Jan Enderud vil i løpet av noen måneder avvikle sin taksteringsvirksomhet.

Ingeniør Jan Enderud har 15 års erfaring som maskintakstmann, og tidligere mange års erfaring i leverandørbedrifter av maskiner, automatiseringsutstyr og robotsystemer til norsk industri. Jan har hatt stillinger som daglig leder, teknisk sjef, prosjektleder, salg og markedssjef og serviceingeniør.

Skadetaksering
Skader i maskiner og andre teknisk objekter kan oppstå etter brann, vannlekkasje, transport eller maskinhavari. Vi utfører skadetaksering for forsikringsselskaper og industribedrifter, blant annet innen områdene: Verktøymaskiner (CNC fresemaskiner, kappemaskiner, presser, sager, knekker, sakser, m.m.), trykkerimaskiner, plaststøpemaskiner, silo for maling, melkeroboter, reaktorer for metallbearbeiding, styring av veitrafikkanlegg, styring for kjøl/fryseanlegg, strømskinner for varmesentral, vannkraftturbiner, skisimulatorer, flisanlegg, bakerimaskiner, høyspenningsmotor, asfaltanlegg, UPS, bearbeidingsanlegg våtorganisk avfall, m.m. 
Jan har samarbeid med skadesaneringsfirmaer og andre spesialister innen data og anleggsmaskiner.

Verditaksering
Verdisetting i forbindelse med konkurs, fusjon, fisjon, salg, flytting eller tinginnskudd.
Maskiner, driftsutstyr, produksjonslinjer eller hele maskinparken for industri, bilverksteder, håndtverksbedrifter o.a.

Skjønn
Som skjønnsmann for en av partene når forsikringstaker eller selskap krever det.

Grundighet og oversiktlig rapport

Vi legger stor vekt på grundige undersøkelser og en oversiktlig og entydig rapport med klare anbefalinger og konklusjoner.
Vi kan også foreslå skadeforebyggende tiltak og reparasjonsløsninger, lede igangsetting av reparasjoner eller nyanskaffelser.

Ta kontakt med oss

Inmentor AS
Mobil +47 913 14 671
E-post: janenderud1@gmail.com

Åsstubben 15, 0381 Oslo, Norway