Barn og unge er vår framtid. Vi i Hvaler Elektriske synes det er veldig viktig å gjøre noe for barn og unge på Hvaler.

Vi er et lite firma, men vi ønsker gjøre noe slik at noen barn og unge får oppfylt noen av sine mål og ønsker, som mange andre tar som en selvfølge.

Det er derfor vi etablerer et fond som heter:

"Styrk Barn & Unge i Nærmiljøet"

Formålet med fondet er å styrke barn og unges muligheter for utdanning og livskvalitet.

Vi ønsker å motivere så mange barn og unge som mulig til ta/fullføre utdanning.

Uansett hva slags yrke et ungt menneske velger, er det et av vår mål, å kunne motiver de slik at de når sine mål.

 

Et fondsstyre vil fordele midlene til forskjellige formål.

Fondet vil være i en kontinuerlig utvikling.

Gjennom fondet "Styrk Barn & Unge i Nærmiljøet" vil noen barn fra Hvaler få muligheten til ferieopplevelser allerede sommeren 2016.

 

Mer informasjon kommer fortløpende.

Mvh Mads og Eva Bothne

Artikkel fra HvalerGuiden 2016 - 12 årgang.