Handleveller

Kantskrapa till tex ridhus eller staketkanter