Vi använder oss av gasgenererande sprängmedel vilket är en mildare form med låg brinnhastighet. Detta gör att vibrationerna är betydligt mindre än vid sprängning med konventionella sprängämnen som tex dynamit. Gäller det större mängder av berg är det dock billigare med dynamit.

Vanliga uppdrag för oss är spränging/spräckning av sten och berg i samband med utbyggen, VA-schakter, poolbyggen samt vid utgrävning av källare. Man kan även spränga under vatten med denna metod.

Vi har samarbetspartners som jobbar med de större sprängningarna och vi jobbar själva med de mindre. Kontakta oss om ni vill ha hjälp med något av alternativen.

  • Skutsprängning inomhus
  • Skuten sprängda.