Det er mange lover, forskrifter og bestemmelser som omhandler våpenbruk.

Alle foreldre og aktive plikter å sette seg inn i disse, og særlig de som omhandler oppbevaring og håndtering av våpen.

Basert på dette må også alle levere fra seg en egenerklæring til klubben, som bekrefter at man har gjort seg kjent med innholdet. Skriv derfor ut skjemaet nedenfor og lever i underskrevet stand til ansvarlig så snart som mulig.

Husk at barna selv også skal lese gjennom bestemmelsene og skrive under på skjema. Skjemaet vil bli arkivert hos klubben.

Her er skjemaet: Utlånsskjema våpen 

Her er noen linker til lover, forskrifter og bestemmelser som ligger på Norges Skiskyterforbund sin side:

Norges Skiskytterforbunds sikkerhetsbestemmelser for håndtering av våpen 

Egenerklæring for sikkerhetsbestemmelser

Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. (Våpenloven)

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon m.v. (Våpenforskriften)

Våpentillatelse

Utførsel og innførsel av våpen

Søknad om europeisk våpenpass

Innføring av våpen til Sverige

Politiattest