Det er mange lover og regler innenfor våpenhåndtering, her er en kopi av bestemmelsene som ligger på Norges Skiskyterforbund sin side.

Alle foreldre og aktive plikter å sette seg inn i sikkerhetsbestemmelsene for håndtering av våpen.

Basert på dette må også alle levere fra seg en egenerklæring til klubben som bekrefter at man har gjort seg kjent med innholdet. Skriv derfor ut skjemaet nedenfor og lever i underskrevet stand til ansvarlig så snart som mulig. Husk at barna selv også skal lese gjennom bestemmelsene og skrive under på skjema. Skjemaet vil bli arkivert hos klubben.

Norges Skiskytterforbunds sikkerhetsbestemmelser for håndtering av våpen 

Egenerklæring for sikkerhetsbestemmelser

Politiattest

Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. (Våpenloven)

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon m.v. (Våpenforskriften)

Våpentillatelse

Utførsel og innførsel av våpen

Søknad om europeisk våpenpass

Innføring av våpen til Sverige

Utlånsskjema våpen