Gruppene er delt inn i to forskjellige treningsgrupper fordelt på ulike alderstrinn

Storegruppa er fra 14 år og eldre

Rekruttgruppa er fra 13 år og yngre

Fellestreninger er hver tirsdag og torsdag kl. 18:00 for begge gruppene.

Flinke barn på skirenn Ett lite utdrag av HSSK sine håpefulle