Leder: Pål Kristian Holemark

Nestleder: Knut Aas

Styremedlem: Mari Nordrum

Styremedlem: Dordi Skjevling 

Styremeldem: Lars Fredrik Langerud

Styremedlem: Sven Kristoffersen

 

Årsmøtepapirer kan du lese her