KOLLOIDALT SILVER

OBS - KOLLOIDALT SILVER ÄR INGET KOSTTILLSKOTT UTAN EN VATTENRENINGSPRODUKT

Kolloidalt Silver

Nytt pris 152,00

OBS!

Nytt pris på Kolloisalt Silver 500 ml

Tidigare 179,00

NU 152,00

Veterinären Lucie Havelka har varit yrkesverksam i över 15 år.

Under hela sin karriär har hon varit nyfiken och öppen för alternativa produkter och metoder. I filmen berättar hon om hur olika silverprodukter åstadkommit fantastisk läkning för hennes patienter.

Vi för färket Ionisil under egen etikett.

Silver Lotion 250ml

Används för större kroppsytor

Silver Salva 50 ml

Används för små kroppsytor