PARASITPULVER

Håll hästen fri från parasiter med örter

När man väljer att hålla hästen fri från parasiter med naturliga medel som örter så bör man alltid ta träckprov för att förvissa sig om att hästen inte är hårt  angripen av mask.

Det pågår alltid inflammationer i kroppen och framför allt i tarmarna vid parasitangrepp. I regel har hästen en störd bakteriepopulation i tarmarna vilket också gör den inre miljön inbjudande för parasiter.

Man bör tänka på att understödja hästens avgiftande organ, stärka bakteriefloran och immunförsvar för att den skall kunna stå emot parasitangrepp.

Föl och Unghästar

I allmänhet är det ungdjuren som ännu inte utvecklat motståndskraft som är känsligast för, och mest utsatta för parasitangrepp. Avmaskningar bör alltid ingå som en integrerad del i mer heltäckande åtgärdsprogram.

Gastrofor, Colofor och Equifilier passar bra att kombinera under avmaskning.

Gör så här när du tar träckprov 

Det är viktigt att varje höst och vår kolla "masken" men också att veta att vissa parasiter inte syns på kollen. Styngflugan och nackbandmask syns inte i träckprov. Beställ också koll på stora blodmasken.

 

Fästingplågan

Fästingar är samlingsnamnet för en grupp små spindeldjur. Fästingar är parasitersom lever på att suga blod från däggdjur, fåglar och ibland även reptiler och groddjur.

De två stora fästingfamiljerna utgörs av hårda fästingar (Ixodidae) och mjuka fästingar (Argasidae). De hårda fästingarna har ett skal av kitin, och det är med dem som det svenska ordet fästing vanligen associeras. De mjuka fästingarna suger blod under minuter eller timmar, till skillnad från de hårda som borrar sig fast och suger blod under flera dagars tid.

Arten Ixodes ricinus är vanlig i Sverige. Den angriper framför allt hundar och katter, men också de flesta andra däggdjur och även fåglar. Från att ha varit endast 2–3 mm lång sväller den ut till en längd av cirka 10 millimeter på 9 dygn. Kroppen är då så elastisk att den studsar som en gummiboll. Till färgen är den vit, blåaktig eller brun, bortsett från den mörkbruna, glänsande kitinplåten på ryggens främre del.

Fästingar kan överföra ett flertal sjukdomar till människan. De vanligaste i Sverige är borrelios och TBE. Det finns även fästingburen tyfus. Många djurarter har sina egnafästingburna sjukdomar, till exempel ehrlichios, vilket är ett problem vid boskapshållning.

 

Källa: Vikipedia

 

Internetbild Fästingar

Fästingplågan ökar och vi behöver stärka motståndskraften hos djuren. Parasitpulvret gör miljön ogynnsamm även för andra blodsugande parasiter.

 

 

Är vitlök farligt att ge hästen

En kanadensisk forskare, Wendy Pearson, gjorde en studie där hon utfodrade några hästar med stora mängder vitlökspulver. Maxdosen hon gav var 2x0,25 g/kg kroppsvikt dagligen vilket betyder till en häst på 600 kg blir det 300 gram dagligen. Det innebar att två av hästarna fick minskad mängd erytrocyter i blodet. Tillståndet normaliserades 5 veckor efter att utfodringen upphört.

Det amerikanska National Research Council (NRC) spekulerar med bakgrund av Pearson studien i en rapportredogörelse från 2009 i att en säker långtidsdos till hästar på 600 kg skulle kunna ligga på mellan 54 och 240 g vitlökspulver dagligen.

 

Med den mängd vitlökspulver som finns i Parasitpulvret (350 g/500 g) fördelat på 30 dagar når man inte ens i närheten av överdosering.

Parasitpulver 500g

Parasitpulver för Häst, Hund & Katt

Equifilier 1kg

Tarmbalans

Kombinera alltid:

Minesyl 4kg

Vitamin & Mineraltillskott 4kg