MINESYL

Minesyl 4kg

Vitamin & Mineraltillskott 4kg

Minesyl, komplett vitamin och mineraltillskott i kraftfulla mikrodoser, 1 hink räcker 182 dagar till en häst, kostnad per dag 3,73 kr

 

  • Stimulerar kroppen att ta upp näringsämnen på cellnivå

Beskrivning av artikel

Vi använder naturens eget recept och ser efter hur växterna gör. växterna är naturens alkemister, de utvinner grundämnen ur jorden, tar kol ur luften, gör kolkedjor och framställer på så vis vitaminer, aminosyror och fettsyror. Växten framställer omkring 90 olika näringsämnen vilka behövs för att det inte skall uppstå näringsbrist.

De verksamma beståndsdelarna i Minesyl är negativt laddade och tarmens inre väggar är positivt laddade. Detta leder till en magnetisk dragningskraft som koncentrerar de viktiga näringsämnen som finns i Minesyl till tarmväggarna och därifrån vidare ut till cellerna.

 

Minesyl är lösningen för ett snabbt behandlingsresultat

För att snabbt återställa balansen i kroppen efter skador eller sjukdom behöver kroppen tillgång till cellnäringsämnen i sin läkningsprocess. Minesyl innehåller den typ av cellnäringsämnen kroppen frågar efter och det är av den anledningen vi alltid rekommenderar Minesyl tillsammans med alla Specialprodukter.

 

KAN MED FÖRDEL KOMBINERAS MED FERRUM , MAKROSYL , VITOSYL-E FÖLJ LÄNKARNA FÖR ATT LÄSA VIDARE OM DESSA PRODUKTER>>

Minesyl - Cellnäring