MAKROSYL

Makrosyl 4kg

Magnesium

Makrosyl innehåller magnesium vilket är känt för att normalisera muskeltonusen.

Beskrivning av artikel

Muskeltonus

Muskler som samverkar vid en viss rörelse kallas synergister. Två muskler vilkas kontraktioner åstadkommer motsatt rörelse i en led kallas antagonister, ett exempel på detta är biceps och triceps. Om hästen är spänd stiger muskeltonusen och stora mängder energi ödslas bort. En långvarig muskelspänning blir snart smärtsam för hästen.

Magnesium främjar normal funktion mellan nerv- och muskelceller och ger din häst rytmiska och samordnade rörelser. Medlet släpper på spänningarna i musklerna och ökar därmed genomblödningen av friskt,    syresatt blod till muskulaturen.

Magnesium är viktigt för en normal funktion av njurarna och njurarnas reglering av kalium/natrium-balansen.

Magnesium främjar regleringen av blodets pH-värde och därmed kroppens syra-bas-balans.

Makrosyl räcker 182 dagar till 1 häst, kostnad per dag 3,71 kr

 

KAN MED FÖRDEL KOMBINERAS MED MINESYLFERRUMVITOSYL-E FÖLJ LÄNKARNA FÖR VIDARE INFORMATION >>

Muskler och nerver i samverkan