SÖDERSTRÖMS FERRUM

Ferrum 4kg KAMPANJ

Järn

Ferrum innehåller järn vilket är känt för att öka syretransporten från lungor till muskler.

 

Beskrivning av artikel

Syretransport

99 % av syret som inandas är bundet vid hemoglobin. Hemoglobin tjänar som syrgasupptagare, -transportör och –avlämnare från lungorna till kroppens vävnader och säkrar organismens syretillförsel. Järn har en syrebindande förmåga. En bra järnnivå i kroppen ökar syretransporten och därmed prestationsförmåga, uthållighet och motståndskraft.

Järn ökar möjlighet att utnyttja hela den naturliga kapacitet genom att öka syretransporten från lungor till muskler.

Järn ger hästen bättre uthållighet och sänker mjölksyrenivån.

Järn ökar också förbränningen av slaggämnen efter syntetiska vitaminer, koncentrerade metalliska mineraler och industriellt producerat foder. Dessa slaggämnen kan belasta levern och ansamlas i bursor och muskulatur.

Ferrum räcker 91 dagar till 1 häst, kostnd per dag 7,23 kr

 

KAN MED FÖRDEL KOMBINERAS MED FERRUM , MAKROSYL , VITOSYL-E FÖLJ LÄNKARNA FÖR ATT LÄSA VIDARE OM DESSA PRODUKTER>>

 

 

Ferrum - Ökar syresättning till musklerna
Gasutbyte