RESPIRAFOR

Respirafor innehåller näringsämnen vilka är kända för att understödja lungor och luftvägar

 

Luftvägar och lungor

Luftvägarna består av näshåla, bihålor, svalg, luftstrupe och luftrör. Luftstrupen förgrenar sig i brösthålan till de två bronkerna. Dessa leder till vardera lunga och övergår i mycket små luftrör.

Inne i lunggloberna förgrenar sig luftrören i allt mindre grenar, vilka till sist övergår i lungblåsorna där gasutbytet (syre/koldioxid) sker.

Lungorna kontrollerar huden, en av hudens uppgifter är att reglera kroppsvärme.

Vitaminerna, mineralerna och aminosyrorna i Respirafor är kända för att stimulerar lungornas syresättande förmåga. 

 

Respirafor kan med fördel kombineras med Colofor

Respirafor kan mad fördel kombineras med Renefor

Behandlingsområde

Respirafor 4kg KAMPANJ

Luftvägarnas hälsa

Respirafor 1kg

Luftvägarnas hälsa

Kombinera alltid:

Minesyl 4kg

Vitamin & Mineraltillskott 4kg

DETOX: RESPIRAFOR, RENEFOR, COLOFOR

Colofor 1 KG

Tarmhälsa

Renefor 1KG

Njur- och blåshälsa