RENEFOR

Renefor innehåller näringsämnen vilka är kända för att understödja urinvägarnas system

 

Njurar och urinvägar

Njurarna är belägna i bukhålans övre del. Deras huvudsakliga uppgift är att bilda urin. Genom att reglera urinens volym, salthalt och surhetsgrad deltar njurarna i regleringen av kroppens vätskebalans. Urinblåsan stimulerar njurarnas urinutsöndring och är organismens viktigaste metod att befria sig från ämnesomsättningens vattenlösliga slaggämnen.

Vitaminerna, mineralerna och aminosyrorna i Renefor är kända för sin förmåga att stimulera njurarnas avgiftande förmåga. Näringsämnena är verksamma när hästen har svårigheter att urinera. De ökar njurarnas förmåga att utsöndra toxiner som kan belasta korset och ner i bakbenens senor, vid pålagringar på kotor, inflammationer i senor och ligament.

De stimulerar hästens naturliga törstimpuls och reglerar vätskebalansen. Renefor ökar njurarnas förmåga att utsöndra de toxiner som lagrats i form av urinsyra och urinsyrekristaller och sitter som belastning i korset och ner i böjsenorna.

Ett surt pH ger dålig senfunktion vilket lättare orsakar hästen skador när benen utsätts för belastning. Det kan även fällas ut kalciumkristaller vid surt pH vilket skadar njurarna och en så kallad porslinsnjure bildas.

Njurar och lungor har ett intimt samarbete vid avgiftning av systemen. 

 

 

Behandlingsområde

Renefor 4 kg

Njur- och blåshälsa

Renefor 1KG

Njur- och blåshälsa

Kombinera alltid:

Minesyl 4kg

Vitamin & Mineraltillskott 4kg

Renefor kan med fördel kombineras med Respirafor

.

DETOX: COLOFOR, RENEFOR, RESPIRAFOR

Respirafor 1kg

Luftvägarnas hälsa

Colofor 1 KG

Tarmhälsa