KOLIKUM

Gasrofor, Colofor och Kolikum

Om hästen har en känslig mag- och tarmsystem kan Kolikum vara en lösning för att snabbt kunna sätta in vid behov. De verksamma substanserna verkar kramplösande, gasfördelande. 

 

Kolik

Kolik är ett samlingsnamn för ”ont i magen” hos hästen. Eftersom hästen har liten mage och långa tarmar är dom extra känslig för störningar, och kolik drabbar hästen oftare än andra husdjur.

 

Vanliga orsaker till kolik

Den vanligaste orsaken till kolik är foderrelaterad. Mögligt foder, foderjäst, jästextrakt, jäst hösilage och dylikt, försämrar den naturliga grovtarmsjäsningen. Andra orsaker kan vara parasiter, att hästen inte kan tugga ordentligt på grund av tänderna och foderbyten. Magsårsmedicin kan också orsaka kolik. Det sker också en märkbar ökning av kolik under vintern när hästarna står ute och äter men inte har tillgång till vatten. Snö ersätter inte vatten!

 

Symptom på kolik

Symptomen kan variera, vanliga är; aptitlöshet, hästen skrapar med framhovarna, flåsar och svettas, tittar mot magen, försöker sparka på magen och/eller är förstoppad. Om hästen dessutom har hög puls och feber är den mer allmänpåverkad. Om hästen visar tecken på kraftig smärta eller stark oro, tillkallas alltid veterinär. Detta gäller även när hästen kastar sig omkull, svettas eller har en puls som överstiger 70 slag per minut. Om hästen drabbas av upprepade kolikanfall bör en grundlig utredning göras av veterinär.

 

Vad kan jag göra själv

Om hästen visar lättare koliksmärtor är det bra att ta ut den och gå, eller den kan släppas så att den kan röra sig fritt under tillsyn.

 

Kan man förebygga kolik

Det grundläggande sättet att förebygga kolik är att hästen fodras med för häst anpassad foder minst fyra gånger dagligen eller ges fri tillgång. Ge hästen hö av bästa kvalitet, hel havre (1 liter bör väga ca 7 hg) och fri tillgång till vatten. Hästen skall motioneras regelbundet.

Colofor är också en bra förebyggande åtgärd.

 

Kolikum 500g

Fodertillskott 500 g

Motion förebygger kolik

Ta ut hästen på promenad eller släpp den fritt under uppsyn om den visar tecken på lättare kolik

Kombinera alltid:

Minesyl 4kg

Vitamin & Mineraltillskott 4kg

Minesyl är lösningen för ett snabbt behandlingsresultat

För att snabbt återställa balansen behöver kroppen tillgång till cellnäringsämnen i sin läkningsprocess. Minesyl innehåller den typ av cellnäringsämnen kroppen frågar efter och det är av den anledningen vi alltid rekommenderar Minesyl tillsammans med alla Specialprodukter.