GENTIFOR

Gentifor innehåller näringsämnen vilka är kända för att understödja hans hoemonella system

 

Endokrina systemet

Det endokrina körtelsystemet reglerar, tillsammans med hypotalamus, impulser och drifter. Dessa körtlar insöndrar hormoner till nerver och blod för att nå ett målorgan där det har en mycket specifik effekt. De fungerar i samverkan med varandra och en störning i hormonsammansättningen kan skapa många oförklarliga symptom hos hästen.

Vissa vitaminer, mineraler och aminosyror är kända för att stimulera produktionen av köns– och tillväxthormoner. Hormoner är extremt viktiga för hingstens/valackens förmåga att utveckla muskler.

Näringsinnehållet i Gentifor är kända för att stimulera hans hormonella system och ge ökad vitalitet. 

Gentifor 1 kg räcker 125 dagar till 1 häst, kostnad per dag 6,80 kr

 

 

Behandlingsområde

Bra kombination: Gentifor, Vitosyl - E och Renefor

Gentifor 1kg

För Honom

Kombinera alltid:

Minesyl 4kg

Vitamin & Mineraltillskott 4kg

Minesyl är lösningen för ett snabbt behandlingsresultat

För att snabbt återställa balansen behöver kroppen tillgång till cellnäringsämnen i sin läkningsprocess. Minesyl innehåller den typ av cellnäringsämnen kroppen frågar efter och det är av den anledningen vi alltid rekommenderar Minesyl tillsammans med alla Specialprodukter.