ENDOFOR

Endofor innehåller näringsämnen vilka är kända för att vara speciellt verksamma på stoets hormonella system

Endokrina systemet

Det endokrina körtelsystemet reglerar, tillsammans med hypotalamus, impulser och drifter. Dessa körtlar insöndrar hormoner till nerver och blod för att nå ett målorgan där det har en mycket specifik effekt. De fungerar i samverkan med varandra och en störning i hormonsammansättningen kan skapa många oförklarliga symptom hos hästen.

Näringsinnehållet i Endofor är kända för att understödja ett friskt hormonsystem hos stoet. 

Endofor 1 kg räcker i 125 dagar till 1 häst, kostand per dag 6,80 kr

 

 

Behandlingsområde

Endofor kan med fördel kombineras med Gastrofor och PälsoHov

Endofor 1kg

För Henne

Kombinera alltid:

Minesyl 4kg

Vitamin & Mineraltillskott 4kg

Minesyl är lösningen för ett snabbt behandlingsresultat

För att snabbt återställa balansen i kroppen efter skador eller sjukdom behöver kroppen tillgång till cellnäringsämnen i sin läkningsprocess. Minesyl innehåller den typ av cellnäringsämnen kroppen frågar efter och det är av den anledningen vi alltid rekommenderar Minesyl tillsammans med alla Specialprodukter.