Specialprodukter till Häst

Meridianerna är ritade på frihand och kan avvika något

Specialprodukterna är verksamma och understödjer de olika organsystemens funktioner.

Hästens meridianer

En meridian är ett elektromagnetiskt flöde som transporterar energi till kroppens celler. Meridianerna är sammankopplade till olika organsystem.

Om det uppstår blockeringar i en eller flera meridianer kan det orsaka belastning och sjukdom i de berörda organen.

De olika meridianerna är sammankopplade med vissa muskler och muskelgrupper som störs vid belastningar och blockeringar av organ och energiflöden (meridianer).

Se specifika meridiankartor för varje produkt !!