BASPRODUKTER TILL HÄST

Basbrodukterna är cellnäringsämnen, energi utvinns från näringsämnena och lagras i form av ATP i cellerna. ATP är cellens energimolekyl.

Att vitaminer och mineraler är nyckeln till så många problem kan verka för enkelt men med tanke på de utarmade jordarna så ligger mycket av djurens hälsostatus på vitamin och mineralbrist.

Det har vi också kunnat konstatera via våra håranalyser och utifrån dem rekommendera utfodring med de olika vitamin och mineralsammansättningarna i våra produkter och fått berättat från kunderna vilken skillnad det gett i djurens hälsostatus. 

 

De fyra Basprodukterna:

  • Är Vitamin och Mineraltillskott i Kraftfulla Mikrodoser 
  • Stimulerar kroppen att ta upp näringsämnen på cellnivå,
  • Verkar som en katalysator i matsmältningsprocessen
  • Påskyndar kroppens naturliga försvar
  • Stimulerar hästens förmåga att använda sin naturliga kapacitet.

 

Vitaminer

Vitaminer är organiska ämnen, det vill säga de innehåller kol, som i små mängder är livsnödvändiga, och en del av dem kan bildas i kroppen.

Vitaminer är komponenter i vårt enzymsystem och fungerar som tändstiften i en förbränningsmotor. Brist på en enda kan äventyra hästens hälsa. Vitaminer kan delas in i två grupper beroende på deras lösningsgrad; fettlösliga och vattenlösliga.

Vitaminer är i små mängder är livsnödvändiga för organismen. Endast få av dem kan skapas av kroppen själv. Vid underskott kan det uppstå störningar som kan leda till sjukdom.

Vitaminer är komponenter i enzymsystemet som reglerar ämnesomsättningen, ger den energi och håller individen i trim. Jämfört med intag av andra näringsämnen som fett, kolhydrater och protein är vitaminintaget ytterst litet, även i megadoser. Men brist på ett enda kan äventyra hela kroppens hälsa.

 

Mineraler

Mineraler är oorganiska, det betyder att de inte kan bildas av organismen, bara omvandlas, och de består av grundämnen eller en kombination av dessa. 

Liksom många vitaminer återspeglas en mineralbrist av klart markerade kliniska symptom, såsom är fastställt med rakitis, struma, felaktig blodkoagulation, anemi osv. Mindre utpräglade brister kan ge upphov till spänningar, stress, trötthet, humörförändringar, hud  och pålsproblem.

Symptom som störningar i musklernas sammandragande förmåga, försvagade nervstyrda reaktioner, rubbningar i hjärtverksamheten har reagerat positivt när tillskott av mineralämnen givits terapeutiskt. Sådana symptom anses tyda på undernäring i cellerna av samma typ som förekommer vid vitaminbrist.