Titt inn i stoffbutikken

Butikken drar gjerne på tur.