Den verneverdige bygningsmassen til Hen Stasjon og Hen Gjestgiveri er ressurskrevende å holde vedlike.

All inntekt fra virksomheten går derfor uavkortet til drift og vedlikeholdsarbeidet.

Gjestene som overnatter hos oss bidrar dermed til bygningsvernet av dette kulturhistoriske stedet.

Eva Liell & Einar Rokseth


Hovedhuset males sommeren 2011 Hovedhuset males sommeren 2011
Isolering av gulv Isolering av gulv
Bryggerhuset skrapes og males sommeren  2011 Bryggerhuset skrapes og males sommeren 2011
Uteplass, sommeren 2008 Uteplass, sommeren 2008