Bicom Bioresonans

(ink näringsanalys, läs mer längre ner)90 min 850 kr  Nybesök

60 min 650 kr  Återbesök


Vad är Bicom Bioresonans?


Det är en diagnos-och behandlingsmetod som framförallt används när det gäller allergibesvär. 
Bicom Bioresonansterapi började utvecklas på 1970-talet i Tyskland, men tekniken att behandla med frekvenser användes redan på 1930-talet i USA. Idag används Bicom i ca 90 länder av terapeuter, läkare, veterinärer, tandläkare, på kliniker och på sjukhus.

Allting har en frekvens. Alla organismer (t ex alla celler i kroppen) och alla ämnen (t ex mjölk, vete, hundhår, pollen) omges av elektromagnestiska fält som har sina egna speciella frekvensmönster. Bicom läser in frekvensmönster från amnen/allergener för att hitta reaktioner och för att sedan återsända spegelvända frekvensmönster och på så sätt släcka ut reaktionen.

Bicom skapar inga egna frekvensmönster utan omvandlar de inlästa frekvensmönstren på olika sätt (förstärker, försvagar, inverterar, filtrerar) för att skapa terapeutiska frekvensmönster som används att behandla med.

Man kan lite kortfattat säga att Bicom avläser reaktionen på olika ämnen och behandlar med hjälp av förändrade (terapeutiska) frekvensmönster från dessa ämnen. I de flesta fall används också frekvensmönster från patienten på samma sätt i behandlingen.

Metoden är smärtfri och fri från läkemedel. Vetenskapliga undersökningar visar att ca 80% blir helt besvärsfria efter slutförd behandling, de övriga får en klar förbättring. Du behöver i snitt 7 - 15 behandlingar, beroende på din ålder och hur länge du haft allergiska besvär. Resultaten är bestående, men i vissa fall behövs enstaka uppföljande behandlingar.

Om du tar läkemedel mot allergiska besvär och vill trappa ned eller sluta med dem. skall du göra detta i samråd med din läkare.

Bicom BioresonansBehandling


Behandlingen sker i tre steg

1. Ett referensvärde ”normalvärde” fastställs genom att patienten håller i en cylinder som är kopplad till Bicom via elektroder och värdet läses av. Värdet är bara giltigt vid detta tillfälle, eftersom det påverkas av personens dagsform.

2. Bicom laddas med olika ämnen och exponerar patienten för ämnenas frekvensmönster. (Obs! ej ämnet i sig) Genom jämförelse ser terapeuten om det finns en reaktion mot ämnet.

3. Bicom omvandlar frekvensmönster som kommer från ämnet som testats eller från patienten. De ämnen som patienten visat reaktion mot vid testningen används i behandlingen. Frekvenserna förmedlas till patienten via sladdar med elektroder som placeras mot kroppen. Normalt används en mjuk platta utmed ryggen. I normala fall behandlar man en gång i veckan.


Vår syn på allergi (=överkänslighet i någon grad)


Det börjar oftast (undantag finns) med en oförmåga att smälta den ena eller båda basallergenerna: mjölk och vete. Det kan vara brist på de enzymer som behövs för matsmältningen, eller en försämrad tarmflora av något annat skäl. Personen fortsätter att äta det eller de ämnen hen inte kan smälta.

Därefter tillsätter vi en dos stress, miljögifter, dåliga vanor eller annan belastning. Till slut blir det för mycket för kroppen: immunförsvaret blir överbeslastat och kan inte fungera på ett optimalt sätt och går till angrepp (eftersom det känner sig hotat) mot den förmodade fienden som kan vara pollen, damm, vetemjöl, pälsdjur eller nästan vad som helst. Allergireaktionen är i full gång.

Eftersom kroppen nu är i lite sämre form än tidigare kan den inte enkelt på egen hand återhämta sig. Det är inte ovanligt att allergierna ökar, med reaktion på fler ämnen och med kraftigare reaktioner.Näringsanalys30 min 450 kr

Med frekvensanalysverktyget QRMA mäts kroppens näringsstatus, vitaminer och mineraler på cellnivå. Den visar även information om flertalet organ och funktioner i kroppen. En analys för att söka obalanser och eventuella orsaker till dina symptom.

Mätningen genomförs genom att kunden håller i en sensorstav. Mätningen är helt smärtfri. 


Analysvärdena utgår från framtagna normvärden inom respektive område. Som indata används kundens ålder, kön, längd och vikt. Resultatet av mätningen genomgås och möjligheter till förbättring kommer att fastställas. 


Det är viktigt att du inte äter något på två timmar inför din mätning. Inget tuggummi, snus eller tobak. Vatten går bra att dricka. 


Tips! Om du bokar Bicom Bioresonansbehandling ingår näringsanalysen.

Näringsanalys Näringanalys