Nyhet! 5-kort

Vi har inför våren justerat våra priser, se prislista.

För att premiera de som kommer till oss fler gånger, har vi därför samtidigt infört ett 5-kort där 6:e tillfället är gratis, se prislista.

2019-03-09 14:07