Gamla bilder i parken Gamla bilder i parken Gamla bilder i parken Gamla bilder i parken Gamla bilder i parken Gamla bilder i parken

Hedemoraparken ägs och drivs av Hedemora Folketshusförening. 

Föreningen bildades den 6:e augusti 1908 och till en början höll man till uppe på Stadsberget, ovanför nuvarande parken, där det tidigare fanns en festplats med dansbana.

Där fanns vi de första 10 åren och i december 1918 förvärvades marken där nuvarande Folkets Park ligger. 

Under 1919 byggdes det på området och det anlades en dansbana, ett café och en enkel sommarscen.

Här har vi nu funnits i över 100 år. 

Nuvarande teaterbyggnad stod färdig att tas i bruk under juli 1938. 

Den nuvarande dansrotundan invigdes den 1 oktober 1966. Det är idag huvudbyggnaden där det finns dansbana, servering, konferenslokal och hygienutrymmen.